หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๖๗ ชัยภูมิ ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานคนงานซ่อมบำรุงถนนรักษาความสะอาดจัดทำแผนการซ่อมแซมถนนภายในเขตความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม นาย นันทวัฒน์ โจมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานคนงานซ่อมบำรุงถนนรักษาความสะอาดจัดทำแผนการซ่อมแซมถนนภายในเขตความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม นาย ปฎิพัทธ์ คำยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานคนงานซ่อมบำรุงถนนรักษาความสะอาดจัดทำแผนการซ่อมแซมถนนภายในเขตความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม นายประกาศิต ขวัญวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานทำความสะอาดในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นางสาว วรรณิศา จรัสพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปี ๒๕๖๕ นางสาวสมฤดี ขวัญดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมหมายเลขทะเบียน ๑๐-๑๕๑๕ ชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถยนต์รับส่งรถยนต์-นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริการส่วนตำบลหนองตูม หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๐๙๖ ระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด สำหรับเด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตูมและโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองตูม จำนวน ๘๘,๐๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36