หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาพาหนะเพื่อนำประชาชน สมัครจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำดื่ม สำหรับประชาชนร่วมโครงการประชารวมใจ สมัครจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตูม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๘.๐๐ ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)