หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
***ด่วนที่สุด***โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม ๒๙ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 432 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 80 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 3 [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ไ้ด้ [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร  [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 91 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 290 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 379
   
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3