หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อ อาหารเสริมนม ยูเอสที ชนิดกล่อง [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
รายชื่อ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์อบต [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายอบต.หนองตูม [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
แจ้งกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 629 
ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 55 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
คำสั่ง อบต หนองตูม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
งดจัดงานประเพณีอุปสมบทหมู่ \"แห่นาคโหด\" ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 70 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิให้ความรู้เรื่อง ITA และ e-Plan [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 53 
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
    
 
 
 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หม [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ถนนบ้านแจ้ง2 บ้านราษฎ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโดน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโดน ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์ก [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมฝึกอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔-๕ สิงหา [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแวง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโพนงาม ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตและขยายผลการผลิตพืชอินทรีย์ (โครงกา [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโค [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงก [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
    
 
 
 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หม [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ถนนบ้านแจ้ง2 บ้านราษฎ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโดน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโดน ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์ก [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมฝึกอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔-๕ สิงหา [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแวง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโพนงาม ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตและขยายผลการผลิตพืชอินทรีย์ (โครงกา [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโค [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงก [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการเกษตรปลอดภ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงก [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเกษต [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ร่วมพิธีถวายพระพร ร.10 28 ก.ค.63 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
    
 
 
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
    
 
 
 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
***ดวนที่สุด*** โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาคภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินการดำเนินงานฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอประชาสัมพันธ์ \"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด***การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมากชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
แจ้งการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
*** ด่วนที่สุด *** การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการอบรม รุ่นที่ ๑๑ และ รุ่นที่ ๑๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑”  [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
โครงการสอนออนไลน์ Project 14  [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
    
วัดบัวบานเย็น
วัดป่าเมตตาธรรม
  
ผ้าขิด
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3