หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิสิ่งปลูกสร้าง ในโฉนดที่ดินของประชาชน [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงศุ่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหัวโ [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารั [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทันหมู่ท [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำส [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ถึงกุดฉนวน [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
    
 
 
 
ทต.คอนสวรรค์ แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสวรรค์ แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษ๊ป้ายและชำระภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนาแซง กิจกรรมปลูกไม้ผลและปล่อยปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ป [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.กะฮาด วันดินโลก กระทรวงมหาดไทย (MOI WSD) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.กะฮาด วันดินโลก 5 ธันวาคม [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นางแดด ประกาศเรียกประชุมสภา -ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1/2565 ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.กะฮาด ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 19/2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงร [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แหลมทอง ประชาสัมพันธ์ วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็ ผ่านแอปฯ THAID (D.DOPA) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บำเหน็จณรงค์ สัญญาซื้อขายรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง เจ้าหน้าที่กองคลัง ออกให้บริการนอกสถานที่แจกแบบประเมิน ภดส.6 ภดส.7 พร้อมรับชำระภ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศ ทต.นบด. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
    
 
 
 
ทต.คอนสวรรค์ แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสวรรค์ แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษ๊ป้ายและชำระภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนาแซง กิจกรรมปลูกไม้ผลและปล่อยปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ป [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.กะฮาด วันดินโลก กระทรวงมหาดไทย (MOI WSD) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.กะฮาด วันดินโลก 5 ธันวาคม [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นางแดด ประกาศเรียกประชุมสภา -ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1/2565 ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.กะฮาด ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 19/2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงร [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แหลมทอง ประชาสัมพันธ์ วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็ ผ่านแอปฯ THAID (D.DOPA) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บำเหน็จณรงค์ สัญญาซื้อขายรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง เจ้าหน้าที่กองคลัง ออกให้บริการนอกสถานที่แจกแบบประเมิน ภดส.6 ภดส.7 พร้อมรับชำระภ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศ ทต.นบด. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวแดง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวแดง การสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการ เทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองแวง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
    
 
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
    
 
 
 
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 237 
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีเมษายน 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่านอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
***ด่วนที่สุด*** การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
แนวทางการบริหารงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทะมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
***ด่วนที่สุด*** แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
กำชับแนวทางการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
    
วัดบัวบานเย็น
วัดป่าเมตตาธรรม
  
ผ้าขิด
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
E-Service ขอรับบริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบคำร้องขอตัดกิ่งต้นไม้
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3

facebook
อบต.หนองตูม

facebook
อบต.หนองตูม
อบต.หนองตูม