หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 คร้ืงที่่ 2 [ 26 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงาน [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 46 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 53 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 คร้ืงที่ 1 [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 52 
ประกาศ เรือ่ง สรุปผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ประประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
ฐานข้อมูลตลาด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 96 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 97 
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 117 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี [ 1 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 154 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 138 
โครงการกองทุนสปสช. อบต.หนองตูมเป็นโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมส [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 112 
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 122 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่อง สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิสิ่งปลูกสร้าง ในโฉนดที่ดินของประชาชน [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 154 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
    
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนบ้านแจ้ง 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน ห [ 15 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 65 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มืนาคม 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเล่า ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประะจำปี 2556 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง สนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวแดง การซ่อมไฟส่องสว่าง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.ภูเขียว ประชาสัมพันธุ์การขยายเวลารับสมัคร และเลื่อนวันทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน รุนอา [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาแซง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-65 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูเขียว โครงการจัดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียว ประจำปี ๒๕๖๗ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ออกเยี่ยมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดเตียง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวแดง พิธีเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองบัวแดง การติดตามความก้าวหน้างานตีเส้นจราจรถนนหลวงศิริ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองแวง ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-11/2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
    
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนบ้านแจ้ง 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน ห [ 15 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 65 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มืนาคม 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเล่า ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประะจำปี 2556 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง สนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวแดง การซ่อมไฟส่องสว่าง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.ภูเขียว ประชาสัมพันธุ์การขยายเวลารับสมัคร และเลื่อนวันทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน รุนอา [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาแซง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-65 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูเขียว โครงการจัดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียว ประจำปี ๒๕๖๗ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ออกเยี่ยมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดเตียง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวแดง พิธีเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองบัวแดง การติดตามความก้าวหน้างานตีเส้นจราจรถนนหลวงศิริ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองแวง ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-11/2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองตูม ขอเชิญร่วมงานประเพณีอุแสมบทหมู่ แห่นาคโหด ประจำปี 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.วังชมภู โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสวรรค์ ระบบการให้บริการผ่านช่องทาง Online E-Service [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองแวง โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามข [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยภูมิ ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศุนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัย [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
    
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
    
 
 
 
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองแทนนายกเทศมนตรี [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหาซ฿่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 50 
***ด่วนที่สุด*** การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 38 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของ อปท. [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อปท. [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 40 
***ด่วนที่สุด*** การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 52 
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของระบบ G Code [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
***ด่วนที่สุด*** การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 65 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 39 
***ด่วนที่สุด*** การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 81 
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
***ด่วนที่สุด*** การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 125 
ขอให้แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 75 
แจ้งการเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 85 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 358 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 79 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน มีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 49 
    
วัดบัวบานเย็น
วัดป่าเมตตาธรรม
  
ผ้าขิด
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @630wsddo
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
E-Service ขอรับบริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบคำร้องขอตัดกิ่งต้นไม้
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3

facebook
อบต.หนองตูม

facebook
อบต.หนองตูม
อบต.หนองตูม