หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  
 
 
 
การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 19 [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
มาตรฐานตลาด [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ตู้เย็นเก็บวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำตำบลหนองตูม 2564 [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัขแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัข [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลที่บ่อบาดาลประปาหมู่บ้านบ [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทเสริมคอนกรีตเดิ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซ้อจัดจ้างโครงก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอกนกประสงค์ศาลปู่ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซ้อจัดจ้างโครงปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารั [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกบ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 (งบปร [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซ้อจัดจ้างโครงปรับปรุงถนนลงสู่พื้นการเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
    
 
 
 
อบต.หนองโพนงาม สำรวจโครงการข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นาเสียว [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศตารางรายรับ รายจ่ายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.กะฮาด ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง เชิญร่วมโครงการ Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชฯ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งลุยลาย การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บำเหน็จณรงค์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) part2 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง การร่วมงานฌาปนกิจ นายคำปูน ศรีสองคอน [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยยาง ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านเสาเล้า หมู่ 10 บริเวณลา [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ 5 ช่วงส [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ 8 จ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสนสำราญ หมู่ 11 จา [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
    
 
 
 
อบต.หนองโพนงาม สำรวจโครงการข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นาเสียว [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศตารางรายรับ รายจ่ายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.กะฮาด ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง เชิญร่วมโครงการ Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชฯ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งลุยลาย การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บำเหน็จณรงค์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) part2 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง การร่วมงานฌาปนกิจ นายคำปูน ศรีสองคอน [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยยาง ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านเสาเล้า หมู่ 10 บริเวณลา [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ 5 ช่วงส [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ 8 จ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสนสำราญ หมู่ 11 จา [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม ประชุมคณะกรรมการกีฬาตำบลท่าหินโงม และตัวแทนเยาวชนตำบลท่าหินโงม ตามโครงการจัดการแ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บำเหน็จณรงค์ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ - ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหัน กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
    
 
 
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
    
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565 [ 3 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565 [ 3 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 [ 3 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 3 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
***ด่วนที่สุด*** ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ขอความอนุเคระาห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฯ (เพิ่มเติม) [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 13 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโึคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหบุด พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การสร้างการรับรู้และจัดทำผังน้ำระดับตำบล/อำเภอ (เพิ่มเติม)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
**ด่วนที่สุด** แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
** ด่วนที่สุด ** การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
**ด่วนที่สุด** มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลว. 6 ส.ค. 2564 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
    
วัดบัวบานเย็น
วัดป่าเมตตาธรรม
  
ผ้าขิด
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
E-Service ขอรับบริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบคำร้องขอตัดกิ่งต้นไม้
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3

facebook
อบต.หนองตูม

facebook
อบต.หนองตูม
อบต.หนองตูม