หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล-ตามแผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 6 2559 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 5 2559 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 4 2558 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 3 2557 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 2 2554 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 1 2547 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หนังสือสำนักงาน กจ กท กอบต ที่ มท0809.3 ว11 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ กอบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2558 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พศ 2558 ฉบับที่ 2 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2