หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 


นายบุญหนา ขวัญเกษม
ประธานสภา
 


นายเสวย พรมเมตตา
รองประธานสภา


นายนิคม แจ้งบ้าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
 
 


นายสุพรม เจริญโภค
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายประครอง โชคคุณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสนั่น เจริญโภค
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
และสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓


นายสัญญา ขวัญหาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายสำรอง โชคเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายหนูนา พันธ์ยาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสถิตย์ ขวัญคุ้ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสาโรจน์ เจริญโภค
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายศุภชัย แนวโอโล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางวไลพร โขนภูเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายวิษณุ ชัยมีเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายกิตติศักดิ์ ทองอินทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3