หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 

 
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิให้ความรู้เรื่อง ITA และ e-Plan  
 

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางดำเนินงาน เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15.02 น. โดย คุณ จรัล จุมพลภัทร

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3