หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 

 
ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามกำหนดการ ให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และให้ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตรวจสอบความถูกต้องของยอดจำนวนเงินที่เข้าบัญชี หากหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ยอดเงินไม่เข้าบัญชีหรือยอดเงินเข้าไม่ตรงตามที่เคยได้รับ ให้นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
**กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินจะแจ้งให้ทราบทันที**
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองตูม โทร 044100171-3
หรือ Facebook  กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองตูม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10.58 น. โดย คุณ จรัล จุมพลภัทร

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3