หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงประกาศ ขายครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงานที่ชำรุด  8 ธ.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม)  1 ธ.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.  30 พ.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด  24 พ.ย. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากและดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  9 ต.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  9 ต.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจาก กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม แจ้งกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563  8 ต.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  2 ต.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  2 ต.ค. 2563 55
  (1)     2      3      4      5   
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3