หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  หลักเกณฑ์การบริหารงานฯ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จังหวัดชัยภูมิ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดชัยภูมิ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล-ตามแผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 6 2559 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 5 2559 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 4 2558 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 157  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 3 2557 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 579  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 2 2554 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภุูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (จังหวัดชัยภูมิ) ฉบับที่ 1 2547 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
หนังสือสำนักงาน กจ กท กอบต ที่ มท0809.3 ว11 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 483  
 
ประกาศ กอบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2558 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 273  
 
ประกาศ กอบต จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พศ 2558 ฉบับที่ 2 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
  (1)     2   
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3