หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรการและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตามพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๔๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3