หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  คู่มือประชาชน
 
       

การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์


แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ..............


แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


แบบคำร้องร้องเรียน ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)


ใบแจ้งความเดือดร้อนงานไฟฟ้า งานถนน อื่นๆ


ใบขอน้ำอุปโภคบริโภค


แบบขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง


แบบขออนุญาติใช้รถกระเช้า


หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

   1     (2)  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3