หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวยวนใจ ใจเสมอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นายรัฐพงษ์ ขวัญประกอบ
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)


สิบตำรวจเอก จรัล จุมพลภัทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพรชัย คุ้มวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


สิบโทพายุ อักษรศิลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววริศรา ทรัพย์บุญเลิศมา
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวจิรัชฌา มีบ้านเกิ้ง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธนทรัพย์ ก่อกำลัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3