หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 


นายสัชฌุกร บุญกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
 
กองคลัง
 


นางเยาวเรศ ศรีหะสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจิตรดา ชาลีเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายปิยะ แสงงาม
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุพัตรา ขวัญเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกัญจนาพร ศรีษะพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเกตุสุดา คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสางวันดี ขวัญเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3