หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 


นายสัชฌุกร บุญกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
 
กองช่าง
 


นายธงชัย แจวจันทึก
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)


นายณัฐพงษ์ ขวัญยืน
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางศิริลาวรรณ ฆ้องทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวุฒิพงษ์ โท้แก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายวีระยุทธ จรัสพันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายดนตรี ขันทะสอน
คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ


นายวุฒิศักดิ์ ขวัญเกษม
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3