หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 


นายสัชฌุกร บุญกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นายรัฐพงษ์ ขวัญประกอบ
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ


นางสาวแพรพิไล พรหมเมตตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรันดิ์ ป้อมสุวรรณ
พนักงานขับรถขยะ


นายสมชาย วงษ์ปัจฉิม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายชาตรี นางาม
คนงานประจำรถขยะ


นายวีนัด ป้อมสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ


นายเสน่ห์ ปานสูงเนิน
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3