หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   
การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน
   
การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
   
การพัฒนาและส่งเสริมสุภาพอนามัยของประชาชนการควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรค
   
การพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   
การพัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
 
 
 
การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
   
การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
การพัฒนาเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่างๆ
   
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 
 
 
 
การพัฒนาการบำบัดและจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
   
การพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม(ทางบก)ให้มีความสะดวกสบายปลอดภัย ในการสัญจรไป-มาของประชาชน
   
การพัฒนาระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน/ตำบลให้มีประสิทธิภาพ
   
การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
การพัฒนาการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
   
การพัฒนาการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
   
การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ดื่มได้
   
การพัฒนาการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
   
การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   
การพัฒนาบุคลากร
   
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
   
การพัฒนาการบริการประชาชนที่ประทับใจรวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาค
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3